Ondernemers in Brussel

Manneken Bizz

Manneken Bizz is een Nederlandstalig netwerk voor ondernemende professionals uit
Brussel en de Rand

Onze leden vormen een hechte groep van sterke netwerkers die op
elkaar kunnen rekenen voor informatie-uitwisseling, introducties en business-creatie.

Manneken Bizz gaat op verkenning bij Brusselse* bedrijven en organiseert thematische
vergaderingen rond boeiende thema’s.

Foto door lilartsy: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/atomium-brussel-1595085/

Sinds april 2018

Netwerken
voor vroege vogels

Twee keer per maand, telkens op een vrijdagochtend, komen leden & bezoekers samen, tijdens een ontbijtvergadering van 7u15 tot 9u00.

We onderscheiden twee soorten vergaderingen:

 De plaatsbezoeken hebben tot doel een Brussels bedrijf beter te leren kennen, nieuwe mensen te leren kennen en ons netwerk te vergroten. De gastheer of gastvrouw stelt zijn of haar business voor.

De themavergaderingen hebben tot doel om iets bij te leren over een bepaald thema en onze algemene kennis bij te schaven. We zien het als een permanente vorming van en voor ondernemers.

Bij quasi elke vergadering wordt er gepitcht: gedurende exact 60 seconden stellen de aanwezigen zich voor aan de rest van de groep of geven ze hun ondernemersvisie over een pittig of actueel thema.

Regelmatig geeft iemand van onze leden een toelichting over zijn / haar business of een actueel thema. Af en toe komen er boeiende sprekers uit ons eigen netwerk.

Onze vergaderingen starten steeds om 7u30 stipt en lopen af om 9u00 stipt.

Vanaf 7u15 staan de croissants klaar…

Algemene info

Over Manneken Bizz

Doelgroep

Manneken Bizz wil ‘het netwerk van en voor sterke netwerkers’ zijn. 

Het criterium om toe te treden tot onze groep, is in de eerste plaats dat u beschikt over een
sterk netwerk en dat dit netwerk gelinkt is aan Brussel. U woont of werkt dus in Brussel.

U wil enerzijds uw netwerk nog versterken en anderzijds heeft u er geen probleem mee
om uw netwerk aan te bieden aan onze ‘selecte’ groep.

Lid worden

Manneken Bizz staat open voor ieder ondernemend profiel met een behoorlijke beslissingsbevoegdheid of eindverantwoordelijkheid.

We moedigen jongeren, vrouwen en mensen van een andere origine aan om zich aan te melden!

De prijs van het een lidmaatschap bedraagt €500 euro per kalenderjaar. Daarin zitten +/- 20 ontbijten, de eventuele kosten verbonden aan locaties, en 1 ‘eindejaarsdiner’ vervat.

Jongeren tot 38 jaar betalen 300 euro.

Hoofddoelstellingen

 • Networking
 • Business-creatie
 • Business-ondersteuning & vorming

Locatie

Manneken Bizz is een nomadische club. Elke keer komen we samen op een andere plek. Zo ontdekken we Brussel en de Rand.

Wil u uw locatie ter beschikking stellen?
Graag! Neem dan contact op met voorzitter@mannekenbizz.be.

We verwachten van gastheren/vrouwen dat zij een korte presentatie houden van hun activiteiten.

Het aantal effectief aanwezigen variëert van 20 tot 30 personen.

Het belangrijkste:

Leden van Manneken Bizz

Onze ontbijtvergaderingen concreet

FAQ

No Events Found

Nee, onze business-club is enkel toegankelijk voor zakenmensen.

Natuurlijk! Het zit misschien niet in onze naam vervat, maar vrouwen zijn bij meer dan welkom!
Onze business-club ambieert een 50-50 verhouding mannen en vrouwen.

Neen! Brussel is een metropolitane stad, waar mensen van verschillende origines en religies
wonen en werken. Iedereen die akkoord is om Nederlands te praten tijdens de vergadering, ook al is
dat Nederlands niet perfect, is hartelijk welkom in onze club. Ons enige criterium is business doen
met elkaar en in Brussel.

Neen! Bij ons sluit je aan als persoon. Je maakt deel uit van onze groep omdat je een
ondernemende, Brusselse netwerker bent.

Soms! Eén keer per jaar gaan we met z’n allen gaan eten. Daarnaast gaan wij af en toe, vanuit
Manneken Bizz op bezoek bij andere business-clubs.

In principe niet. Manneken Bizz is eerder een club voor decision-makers. Echter, op voorwaarde
dat een sales-persoon een aanzienlijk engagement voor de club wil vertonen of een interessant
netwerk kan aanbrengen is dit wel mogelijk.

Op de hoogte blijven van toekomstige sessies & makkelijk je aanwezigheid bevestigen? 

Tip: installeer de Eventbrite app op je smartphone: iOS (Apple Store) en Android (Google Play)

Hoofddoelstellingen

 • Businesscreatie
  • Via (gerichte) ledenwerving elkaars omzet te laten groeien
  • ontwikkeling van gezamenlijke marketingstrategieën/events
 • Businessondersteuning
  • Gebruik maken van elkaars ‘best practices’
  • Ondernemers ondersteunen bij elke fase van hun ondernemerstraject (opstart/uitbreiding/stopzetting)

Tes on àa na!

Schrijf je in voor de volgende vergadering

Doelgroep

Manneken Bizz wil ‘het netwerk van en voor sterke netwerkers’ zijn.

Het criterium om toe te treden tot onze groep, is in de eerste plaats dat u beschikt over een
sterk netwerk en dat dit netwerk gelinkt is aan Brussel. U woont of werkt dus in Brussel.

U wil enerzijds uw netwerk nog versterken en anderzijds heeft u er geen probleem mee
om uw netwerk aan te bieden aan onze ‘selecte’ groep.

Wij zijn een echte business en netwerk-club. Bij ons wordt er gewerkt, nagedacht en verder
geholpen. Bij ons steek je ideeën op voor jouw business. Wij zijn daarentegen geen social
club.

Ieder aangesloten lid vertegenwoordigt ofwel een beroepscategorie, ofwel een geografisch
deel van de Brusselse Metropool.

 • Omdat we alle economische sectoren willen afdekken.
 • Omdat we voor elke sub-regio een antwoord willen kunnen bieden.
 • Omdat we een fijnmazig netwerk willen zijn.
 

De uiteindelijke bedoeling is dat ons netwerk goed functioneert. Voor bijna elke vraag, elk
probleem, elke opportuniteit, kortom ‘elke zoekvraag’ kan ik terecht bij mijn mede-leden
van Manneken Bizz en weet ik zeker dat ik kwalitatief zal verder geholpen worden.

Tezamen vormen wij een netwerk in het kwadraat.

Lid worden

Manneken Bizz staat open voor ieder ondernemend profiel met een behoorlijke beslissingsbevoegdheid of eindverantwoordelijkheid. 

We moedigen jongeren, vrouwen en mensen van een andere origine aan om zich aan te melden!

De prijs van het een lidmaatschap bedraagt €500 euro per kalenderjaar. Daarin zitten +/- 20
ontbijten, de eventuele kosten verbonden aan locaties, en 1 ‘eindejaarsdiner’ vervat.

Jongeren tot 38 jaar betalen 300 euro.

De eerste twee bezoeken zijn gratis voor genodigden. Vanaf het derde bezoek wordt u ofwel lid (pro-rata afrekening per begonnen maand) ofwel bezoeker (30 euro per keer)

 • Tijdens het eerste bezoek wordt u vriendelijk ontvangen door iemand van ons
  ontvangstcomité, en kijkt u gewoon toe hoe het er aan toe gaat. Vergeet uw (digitaal)
  business-kaartje(s) niet!
 • Tijdens uw tweede bezoek verwachten wij van u een korte toelichting (max.10 min.) van
  uzelf, uw activiteiten of eventueel een thema.

 

Indien u interesse heeft om eens langs te komen, maar u kent niemand van onze leden, mail dan naar info@mannekenbizz.be met uw naam, de naam van uw bedrijf of bedrijven en uw contactgegevens.

Indien u, na twee bezoeken, beslist om lid te worden, vragen wij u om uw kandidatuur in te dienen met vermelding van de sector die u wil en kan representeren. Er volgt een zeer korte, transparante, toetredings-evaluatie door het bestuur. Wij hebben verschillende soorten leden. Actieve leden, steunende leden, sponsors, ere-leden en bezoekers.

Bezoekers

Iedereen met een sterk netwerkprofiel kan op bezoek komen, na aanmelding op
info@mannekenbizz.be én betaling van 30 euro op onze rekening. Ter plaatse betalen is niet mogelijk. Er worden geen betalingsbewijzen uitgereikt voor deze betaling.

Hoofddoelstellingen

Networking:

 • Via gerichte ledenwerving een sterk netwerk uitbouwen dat Brussel en de Rand, zowel
  geografisch als per economische sector, afdekt.
 • Nieuwe business-mensen leren kennen en er een sterke band mee opbouwen.
 • Kunnen rekenen op elkaars netwerk om sneller onze doelen te bereiken.
 • Brusselse bedrijven leren kennen die je voorheen niet kende!
 • Een sterk metropolitain netwerk uitbouwen in onze multi-culturele samenleving.

 

Business-creatie:

 • Elkaar omzet laten groeien, echter zonder dwingende verplichtingen.
 • Voor elk economisch segment van de markt één of meerdere, kwalitatieve partners hebben
  binnen handbereik.

 

Business-ondersteuning & vorming:

 • Gebruik maken van elkaars ‘best practices’
 • Ondernemers permanent bijscholen en opleiden.
 • Jonge ondernemers kansen geven.
 • Permanent inhoudelijk bijscholen.
 • Up-to-date blijven in deze sterk evoluerende, digitale wereld.

Locatie

Manneken Bizz is een nomadische club. Elke keer komen we samen op een andere plek. Zo
ontdekken we Brussel en de Rand.
Wil u uw locatie ter beschikking stellen? Graag! Neem dan contact op met voorzitter@mannekenbizz.be.

We verwachten van gastheren/vrouwen dat zij een korte presentatie houden van hun activiteiten.

Het aantal effectief aanwezigen variëert van 20 tot 30 personen.

Vergaderingen verlopen min of meer als volgt:

 • 7u15 – 7u30: aankomst met koffie en croissants…
 • 7u30 – 7u45: woordje van de voorzitters, mededelingen, afspraken voor club-to-club
 • 7u45 – 8u15: pitch-ronde over een pittig thema.
 • 8u-15- 8u45: plaatsbezoek of thematische lezing.
 • 8u45 – 9u00: nabespreking / zoekvragen
 • 9u00 stipt: einde vergadering
 • 9u00-9u15: mogelijkheid om nog na te praten.